Cтудентське містечко Національного авіаційного університету НАУ

Вартість прожівання

Прейскурант розміру оплати за проживання у гуртожитках Студентського містечка НАУ
за добу одгого ліжко-місця для судентів денної форми навчання та слухачів підготовчного відділення

Прейскурант розміру оплати за проживання у гуртожитках Студентського містечка НАУ
за добу одгого ліжко-місця для абітурінтів, судентів денної форми навчання в літній період, випускників, батьків, інших категорій тимчасово проживаючих

Прейскурант розміру оплати за проживання (в т.ч. комунальних послуг)
за місяць на одне ліжко-місце для судентів денної форми навчання та слухачів підготовчного відділення у гуртожитках Студентського містечка НАУ